|

Öğrenci Tanımları

Personel Tanımları

Genel Tanımlar

BEP İşlemleri

BEP İşlemleri (Yeni)

Fatura İşlemleri

Planlama

Resmi Raporlar

Uygulama Raporları

Damar Okuma Kontrol

İstatistik Raporları

Dilekçe ve Formlar

Excel Raporları

Uyarılar

Gelir Gider İşlemleri

E-Fatura İşlemleri

SMS İşlemleri

Sistem Menüsü

BEP İşlemleri (Yeni) > İşlemler > Performans Kayıt Formu (Ek-4)

Bu modülde Öğrenciye ait Performans Kayıt Formu (Ek-4) Yapılmaktadır.
Öğrenci kaydı seçildikten sonra “Değerlendir” butonuna tıklanırsa aşağıdaki form açılacaktır.
 • (1) Değerlendirme Yapan : Değerlendirme yapan personel seçilir.
 • (2) Ön Değerlendirme Tarihi : Ön Değerlendirme tarihi girilir. Bu alan girilmeden kayıt işlemi gerçekleştirilmez.
 • (3) Son Değerlendirme Tarihi : Son değerlendirme tarihi girilir.
 • (4) ÖBT’den Oluştur : Ölçüt Bağımlı Test (Ek-1) formundan otomatik oluşturur. ÖBT deki ilk değerlendirme durumu (+) veya (-) ise Ön Değerlendirmeye (x), ÖBT deki son değerlendirme durumu (+) olanlar Son Değerlendirmeye (+) olarak gelmektedir.
 • (5) KL’den Oluştur : Kontrol Listesi (Ek-2) formundan otomatik oluşturur. Kontrol listesindeki ilk değerlendirme durumu (+) veya (-) ise Ön Değerlendirmeye (x), Kontrol listesindeki son değerlendirme durumu (+) olanlar Son Değerlendirmeye (+) olarak gelmektedir.
 • (6) Program / Modül / Bölüm / Hedef / Hedef Davranış Ekleme : Çocuğun Raporundaki Program / Modül / Bölüm / Hedefler / Hedef Davranışlar Listelenir. Buradan Ekleme Yapılabilir.
 • (7) Sil : İlgili “Program”, “Modül”, “Bölüm”, “Hedef” veya “Hedef Davranış” ı Performans Kayıt formundan kaldırır.
 • (8) Modül Bazlı Detay : İlgili modül için değerlendirme yapan, Ön ve Son değerlendirme tarihi özelleştirilebilir. Buradan seçim yapılırsa ilgili modül de bu bilgiler gelir, girilmeyen bilgiler (1), (2) ve (3) numaralı bölümde seçilenler gelir. Düzelt (kalem) ikonuna tıklanarak (10) numaralı form açılır ve bilgilerin girişi sağlanır.
 • (9) Değerlendirme : Çalışılacak olan Hedef Davranış için Ön Değerlendirmeye (x) işareti konulur. Hücreye tıklanır ise açılan onay kutusu çıkacaktır. İşaretlenirse “(x)” işaretlenmez ise “boş” bırakır. Ulaşılan Hedef davranış için Son Değerlendirme kısmına (+) işareti konulur. Hücreye tıklanır ise açılan onay kutusu çıkacaktır. İşaretlenirse “(+)” işaretlenmez ise “boş” bırakır.
 • (10) Modül Detay Formu : İlgili modül için değerlendirme yapan personelin, Ön ve Son Değerlendirme tarihinin özelleştirildiği formdur.
 • (11) İşlem Butonları
  1. Kaydet :Form içerisindeki bilgileri kaydeder.
  2. Sil : Kayıtlı olan Performans Kayıt formunu siler.
  3. Kapat : Form içerisindeki bilgileri kaydetmeden kapatır.