|

Öğrenci Tanımları

Personel Tanımları

Genel Tanımlar

BEP İşlemleri

BEP İşlemleri (Yeni)

Fatura İşlemleri

Planlama

Resmi Raporlar

Uygulama Raporları

Damar Okuma Kontrol

İstatistik Raporları

Dilekçe ve Formlar

Excel Raporları

Uyarılar

Gelir Gider İşlemleri

E-Fatura İşlemleri

SMS İşlemleri

Sistem Menüsü

BEP İşlemleri (Yeni) > İşlemler > Ölçüt Bağımlı Test (ÖBT) (Ek-1)

Bu modülde Öğrenciye ait Ölçüt Bağımlı Test (Ek-1) Formu Yapılmaktadır.
Öğrenci kaydı seçildikten sonra “Değerlendir” butonuna tıklanırsa aşağıdaki form açılacaktır.
 • (1) Değerlendirme Tarihi : Çocuğun Ölçüt Bağımlı Test (Ek-1) formunun yapıldığı tarih girilir. Geçerli bir tarih seçilmeden kayıt işlemi gerçekleşmez.
 • (2) Değerlendirme Dönemleri / Öğretmen : Öğretmenin Adı, İlk Değerlendirme Tarihi, Ara Değerlendirme ve Son Değerlendirme tarihi girilir. Burada seçilen bilgiler her bölümde ayrı ayrı belirtilmezse tüm bölümlerde geçerli olacaktır.
 • (3) Program / Modül / Bölüm / Hedef / Hedef Davranış Ekleme: Çocuğun Raporundaki Program / Modül / Bölüm / Hedefler / Hedef Davranışlar Listelenir. Buradan Ekleme Yapılabilir.
 • (4) Sil: İlgili “Program”, “Modül”, “Bölüm”, “Hedef” veya “Hedef Davranış” ı Ölçüt Bağımlı Test formundan kaldırır.
 • (5) Değerlendirme Dönemleri / Öğretmen: İlgili bölüm için değerlendirme tarihi Öğretmenin Adı, İlk Değerlendirme Tarihi, Ara Değerlendirme ve Son Değerlendirme tarihi özelleştirilebilir. Buradan seçim yapılırsa ilgili bölüm de bu bilgiler gelir, girilmeyen bilgiler (1) ve (2) numaralı bölümde seçilenler gelir. Düzelt (kalem) ikonuna tıklanarak (7) numaralı form açılır ve bilgilerin girişi sağlanır.
 • (6) Hedef Davranış Detayı: Materyaller/Sorular, Yönerge, Ölçüt, İlk Değerlendirme, Ara Değerlendirme, Son Değerlendirme bilgileri girilir. İlgili hücreye tıklanarak bilgi girişi sağlanır. Değerlendirme Kısımlarında “ ”, “+(Evet)” ve “-(Hayır)” seçimleri yapılır.
 • (7) Değerlendirme Dönemleri / Öğretmen Formu: İlgili bölüm için değerlendirme tarihi Öğretmenin Adı, İlk Değerlendirme Tarihi, Ara Değerlendirme ve Son Değerlendirme tarihinin özelleştirildiği formdur.
 • (8) İşlem Butonları
  1. Kaydet :Form içerisindeki bilgileri kaydeder.
  2. Sil : Kayıtlı olan Ölçüt Bağımlı Test formunu siler.
  3. Kapat : Form içerisindeki bilgileri kaydetmeden kapatır.