|

Öğrenci Tanımları

Personel Tanımları

Genel Tanımlar

BEP İşlemleri

BEP İşlemleri (Yeni)

Fatura İşlemleri

Planlama

Resmi Raporlar

Uygulama Raporları

Damar Okuma Kontrol

İstatistik Raporları

Dilekçe ve Formlar

Excel Raporları

Uyarılar

Gelir Gider İşlemleri

E-Fatura İşlemleri

SMS İşlemleri

Sistem Menüsü

Öğrenci Tanımları > Tanımlar > Öğrenci Tanımları

Bu modülde Öğrenciler tanımlanmaktadır. Öğrencilere ait genel bilgiler bu bölümde tutulmaktadır. Öğrenci Listesi
  • (1) ile numaralandırılmış bölüm Listede Süzme yapmak için kullanılan alanlardır. Bu alan ile Liste üzerinden süzme yapılabilmektedir.
  • (2) ile numaralandırılmış bölüm de işlem yapılacak olan butonlar bulunmaktadır.
  • (3) ile numaralandırılmış bölüm de her sayfada kaç kayıt listeleneceğinin bilgisini verir. (10, 20, 30 ve Tümü) şeklindedir
  • (4) ile numaralandırılmış bölüm de sayfalar arası geçiş işlemleri ilk sayfa, son sayfa,  yenile ve Toplam kaç sayfa olduğunun bilgisi bulunmaktadır.
  • (5) ile numaralandırılmış bölüm de Süzme kriterlerine göre toplam kaç kayıt olduğu, toplam sayfa sayısı ve görüntülenen sayfa numarası gösterilmektedir.
  • (6) ile numaralandırılmış bölüm öğrenciye ait detay bilgilerinin yatay kaydırma çubuğu. Çubuk kaydırılarak detay kolonlar görüntülenebilir.

Yeni Öğrenci Girişi Veya Öğrenci Düzeltme işlemi :

İşlem butonlarından "Yeni", "Düzelt" butonlarına Tıklanarak sağ taraftaki resimdeki ekran açılacaktır. Bu ekranda Öğrenciye ait detay bilgiler girilerek kaydedilecektir. Sarı renkli alanların doldurulması zorunludur. Giriş yapılacak bilgiler ve açıklamalrı aşağıda listelenmiştir. Öğrenci Tanımlama Ve Düzeltme Öğrenci No : Öğrencinin kurum içerisindeki numarasıdır. Yeni kayıt sırasında son numaraya göre otomatik olarak artacaktır. İstenildiği takdirde değiştirilebilir. Birden fazla öğrenciye aynı öğrenci numarası verilebilir. Adı : Öğrencinin adı Soyadı : Öğrencinin soyadı T.C. Kimlik No : Öğrenciye ait T.C. Vatandaşlık numarasıdır. Aynı vatandaşlık numarasına ait tek kayıt girilebir. Aynı vatandaşlık numarası 2 öğrenciye verilemez. Cinsiyeti : Öğrencinin cinsiyeti (Kız veya Erkek) Engel Tipi : Bu alan tanımlanabilir bir alandır. Öğrenciye ait listelerde filtreleme (süzme) amaçlı kullanılmaktadır. istenildiği şekilde tanımlanabilir. detaylı bilgi için Engel Tipi Tanımları bölümüne bakabilirsiniz. Kayıt Tarihi : Öğrencinin kuruma kayıt tarihi. (NOT :girilen tarihten öncesine öğrenci için planlama yapılmasına izin vermeyecektir.) Ayrılış Tarihi : Öğrencinin kurumdan ayrıldığı tarihi. (NOT :girilen tarihten sonrasına öğrenci için planlama yapılmasına izin vermeyecektir.)
Genel Bilgiler Kan Grubu : Öğrencinin kan Grubu. Girilmesi zorunlu değildir bilgi amaçlıdır. Doğum Tarihi : Öğrencinin Doğum Tarihi. Girilmesi zorunlu olmamakla birlikte girilmediği takdirde planlama yaparken çocuğun yaş grubunu hesaplayamayacağından planlama kısmında planlama yapımasına izin vermeyecektir. Doğum Yeri : Öğrencinin Doğum Yeri. Bilgi amaçlıdır. İlçe / Semt : Tanımlanabilir bir alandır. Kullanıcı tarafından tanımlanacaktır. Çocuğun adresine göre seçilmelidir. Servise göre planlama yapmak için kolaylık sağlayacaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Genel tanımlardan tanımlanmalıdır. Detaylı bilgi için İlçe/Semt Tanımları bölümüne bakabilirsiniz Mahalle : Tanımlanabilir bir alandır. Kullanıcı tarafından tanımlanacaktır. Çocuğun adresine göre seçilmelidir. Servise göre planlama yapmak için kolaylık sağlayacaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Genel tanımlardan tanımlanmalıdır. Detaylı bilgi için Mahalle Tanımları bölümüne bakabilirsiniz Telefon : Çocuğa ulaşılabilecek bir Telefon numarasıdır. GSM : Çocuğa ulaşılabilecek bir Cep Telefonu numarasıdır. SMS Gönderimlerinde bu numara kullanılacaktır. Girilmediği takdirde çocuğa SMS Gönderimi (Doğum günü, Planlama, vs..) yapılamayacaktır. Adres : Çocuğun İkamet Adresi.
Anne Bilgileri Öğrenci Anne Bilgileri Çocuğun Annesine ait TC Kimlik Numarası, Adı Soyadı ile İş ve Ev adres ve telefon bilgilerini içermektedir. Girilmesi Zorunlu değildir bilgi amaçlıdır. GSM alanına numarası girildiği takdirde sms gönderimi gerçekleştirilebilir.
Baba Bilgileri Öğrenci Baba Bilgileri Çocuğun Babasına ait TC Kimlik Numarası, Adı Soyadı ile İş ve Ev adres ve telefon bilgilerini içermektedir. Girilmesi Zorunlu değildir bilgi amaçlıdır. GSM alanına numarası girildiği takdirde sms gönderimi gerçekleştirilebilir.
Veli Bilgileri Öğrenci Veli Bilgileri Çocuğun Velisine ait TC Kimlik Numarası, Adı Soyadı ile İş ve Ev adres ve telefon bilgilerini içermektedir. Girilmesi Zorunlu değildir Evraklardaki veli imza kısmında bu bilgiler yer alacaktır. GSM alanına numarası girildiği takdirde sms gönderimi gerçekleştirilebilir.
Parametreler Parametreler Gittiği Okul Adı : Çocuk okula gidiyor ise gittiği okulun adı Gittiği Okuldaki Sınıfı : Çocuk okula gidiyor ise gittiği okuldaki sınıfı Gittiği Okuldaki Eğitim Şekli : Çocuk okula gidiyor ise okula gidiş şekli (Sabahçı, Öğlenci vs..) bu bilgi Buradaki yapılan seçim planlamada Sabahcı öğlenci tatillerine göre ilgili saatleri tatil yapacaktır. Ücret Durumu : Ücretli veya Ücretsiz Seçeneği vardır. Ücretsiz seçilenler için Fatura Oluştur kısmında Fatura oluşturulmaz. Randevu Tarihi/Saati : Çocuğun RAM Randevu tarih ve saatidir. Bilgi girişi yapıldığı takdirde Randevusu yaklaşanlar uyarılarında çıkacaktır. Hastane Rapor Bitiş Tarihi : Hastane raporu olan çocuklar için hastane raporunun bitiş tarihi. Girildiği takdirde uyarılarda çıkacaktır. Hastane Randevu Tarihi/Saati : Hastane Randevu tarih ve saatidir. Girildiği takdirde uyarılarda çıkacaktır. RAM Dosya Numarası : RAM daki dosya numarasıdır. Bilgi amaçlıdır.
Açıklama Açıklama Çocuğa ait girilen bilgiler haricinde eklenmek istenilen diğer bilgilerdir. Bilgi amaçlıdır.