|

Öğrenci Tanımları

Personel Tanımları

Genel Tanımlar

BEP İşlemleri

BEP İşlemleri (Yeni)

Fatura İşlemleri

Planlama

Resmi Raporlar

Uygulama Raporları

Damar Okuma Kontrol

İstatistik Raporları

Dilekçe ve Formlar

Excel Raporları

Uyarılar

Gelir Gider İşlemleri

E-Fatura İşlemleri

SMS İşlemleri

Sistem Menüsü

BEP İşlemleri (Yeni) > İşlemler > Kaba Değerlendirme Formu

Bu modülde Öğrenciye ait Kaba Değerlendirme Formu Yapılmaktadır.
Öğrenci kaydı seçildikten sonra “Değerlendir” butonuna tıklanırsa aşağıdaki form açılacaktır.
 • (1) Değerlendirme Yapan (İmzalar): Çocuğun kaba değerlendirme formunun altına imza atacak BEP Kurul üyeleri seçilir. Eğer 2 veya 3 Programlı çocuk ise Program bazlı imzalar seçilir. Eğer bu kısımdan seçim yapılırsa İlgili programın altında burada seçili BEP Kurul üyelerinin imzası çıkar. Seçilmezse (3) nolu bölümde seçilen Seçilen BEP Kurul Üyelerinin imzaları çıkar.
 • (2) Değerlendirme Tarihi : Çocuğun kaba değerlendirmesinin yapıldığı tarih girilir. Geçerli bir tarih seçilmeden kayıt işlemi gerçekleşmez.
 • (3) Değerlendirme Yapan (İmzalar) :Çocuğun kaba değerlendirme formunun altına imza atacak BEP Kurul üyeleri seçilir. (1) nolu kısımdan program bazlı BEP Kurul Üyeleri seçilmezse bu kısımdan seçilen BEP Kurul üyelerinin imzası çıkar.
 • (4) Program / Modül / Bölüm / Hedef Ekleme :Çocuğun Raporundaki Program / Modül / Bölüm ve Hedefler Listelenir. Buradan Ekleme Yapılabilir.
 • (5) Değerlendirme :İlgili hedefi çocuk gerçekleştirebiliyorsa “Evet”, gerçekleştiremiyorsa “Hayır” olarak işaretlenme yapılır. Bu kısımda “Evet” olarak işaretlenmiş hedefler BEP Eğitim planında “Performans” kısmına, “Hayır” olarak işaretlenen hedefler BEP Eğitim planında “İhtiyaçlar” kısmına eklenir. Çalışılmayacak hedefler “Evet” veya “Hayır” olarak işaretleme yapılmamalıdır. (“Evet” veya “Hayır” olarak işaretlenmemiş hedefler BEP Eğitim planına gelmez).
 • (6) Sil :İlgili “Program”, “Modül”, “Bölüm” veya “Hedef” i kaba değerlendirme formundan kaldırır.
 • (7) İşlem Butonları
  1. Kaydet :Form içerisindeki bilgileri kaydeder.
  2. Otomatik Oluştur :Mebbis üzerinden çekilmiş olan kaba değerlendirme formunu getirir. Form içerisinde fazla Program, Modül, Bölüm, Hedef seçilmişse onları silmez, eksik olanları ekleme yapar. (4) numaralı bölümden tümünü seçerek eklemek ile aynı işlemi yapar.
  3. Sil : Kayıtlı olan kaba değerlendirme formunu siler.
  4. Kapat : Form içerisindeki bilgileri kaydetmeden kapatır.