|

Öğrenci Tanımları

Personel Tanımları

Genel Tanımlar

BEP İşlemleri

BEP İşlemleri (Yeni)

Fatura İşlemleri

Planlama

Resmi Raporlar

Uygulama Raporları

Damar Okuma Kontrol

İstatistik Raporları

Dilekçe ve Formlar

Excel Raporları

Uyarılar

Gelir Gider İşlemleri

E-Fatura İşlemleri

SMS İşlemleri

Sistem Menüsü

BEP İşlemleri (Yeni) > İşlemler > Bep Eğitim Planı

Bu modülde Öğrenciye ait BEP Eğitim Planı Formu Yapılmaktadır.
Öğrenci kaydı seçildikten sonra “Değerlendir” butonuna tıklanırsa aşağıdaki form açılacaktır.
 • (1) Değerlendirme Yapan (İmzalar): Çocuğun BEP Eğitim Planı formunun altına imza atacak BEP Kurul üyeleri seçilir. Eğer 2 veya 3 Programlı çocuk ise Program bazlı imzalar seçilir. Eğer bu kısımdan seçim yapılırsa İlgili programın altında burada seçili BEP Kurul üyelerinin imzası çıkar. Seçilmezse (3) nolu bölümde seçilen Seçilen BEP Kurul Üyelerinin imzaları çıkar.
 • (2) Değerlendirme Tarihi : Çocuğun kaba değerlendirmesinin yapıldığı tarih girilir. Geçerli bir tarih seçilmeden kayıt işlemi gerçekleşmez.
 • (3) Değerlendirme Yapan (İmzalar) :Çocuğun kaba değerlendirme formunun altına imza atacak BEP Kurul üyeleri seçilir. (1) nolu kısımdan program bazlı BEP Kurul Üyeleri seçilmezse bu kısımdan seçilen BEP Kurul üyelerinin imzası çıkar.
 • (4) Eğitime Başlama / Bitiş Tarihi :Çocuğun yıllık planının (BEP Eğitim planı) eğitime başlanma bitiş tarihleri girilir. Otomatik olarak rapor başlama be bitiş tarihi girilmiş olarak gelir. İstenilirse değiştirilebilir.
 • (5) Program / Modül / Bölüm / Hedef / Hedef Davranış Ekleme :Çocuğun Raporundaki Program / Modül / Bölüm / Hedef ve Hedef Davranışları Listelenir. Buradan Ekleme Yapılabilir. “İhtiyaçlar” sekmesindeyken ihtiyaçlarına ekler, “Performans” sekmesindeyken ise performans kısmına ekler.
 • (6) Sil :İlgili “Program”, “Modül”, “Bölüm” veya “Hedef” i BEP Eğitim Planı formundan kaldırır.
 • (7) Hedef Çalışma Detayı :İlgili hedefin Hedef Davranışlarının, eğitime başlama ve bitiş tarihi, sorumlu personeli, yöntem teknik ve araç gereçlerinin girildiği (8) numaralı formu açar.
 • (8) Hedef Çalışma Detayı :İlgili hedefin Hedef Davranışlarının, eğitime başlama ve bitiş tarihi, sorumlu personeli, yöntem teknik ve araç gereçlerinin girildiği formdur. Bilgiler girildikten sonra kaydedilir.
 • (9) İşlem Butonları
  1. Kaydet :Form içerisindeki bilgileri kaydeder.
  2. Otomatik Oluştur :Çocuğun kaba değerlendirme formuna göre otomatik olarak getirir. Kaba değerlendirme formundaki “Hayır” olarak işaretlenmiş hedefleri ve bu hedeflere ait hedef davranışları “İhtiyaçlar” kısmına, “Evet” olarak işaretlenmiş hedefleri ve bu hedef ise “Performans” kısmına ekler. (Form içerisinde fazla Program, Modül, Bölüm, Hedef seçilmişse onları silmez, eksik olanları ekleme yapar).
  3. Sil : Kayıtlı olan bep eğitim planı formunu siler.
  4. Kapat : Form içerisindeki bilgileri kaydetmeden kapatır.